Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Projekt LifeDrawaPL

Aktualności | 2016-02-15 | Publikujący: Koło NOTEĆ Drawski Młyn

„Drawa i Korytnica, Grabowa oraz Radew są najważniejszymi na Pomorzu Zachodnim Polski nizinnymi rzekami, gdzie występują siedliska włosieniczników, z ich stanowiskami na wschodniej granicy geograficznego zasięgu, przez to szczególnie narażonymi na niekorzystne przekształcenia siedlisk rzecznych.

Poprawa drożności korytarza ekologicznego Drawy, czyli zapewnienie wszystkim organizmom wodnym możliwości swobodnej migracji ryb i minogów w korycie rzeki i w siedliskach przyrzecznych w dolinie, realizowana będzie w miejscach takich barier jak zapory, progi wodne, obszary koryta rzeki, które uległy nadmiernemu zarośnięciu, wypłyceniu i zamuleniu materiałem pochodzącym z erozji gleb na obszarze całej zlewni.

CELE PROJEKTU TO:

• udrożnienie Drawy oraz Korytnicy dla ryb i innych organizmów wodnych. Dla Drawy proces będzie miał miejsce na odcinku Kamiena, Koleśno, Złocieniec i Głęboczek. Dla Korytnicy w Jaźwinach i Sówką.

• zachowanie i poprawa stanu ochrony siedliska rzek włosienicznikowych w nurcie Drawy, Korytnicy, Radwi, Grabowej– Wymienione wyżej to nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (All. Ranunculionfluitantis) w sześciu obszarach projektu Natura 2000, który dotyczy obszarowej ochrony zagrożonej różnorodności biologicznej Europy. Obejmuje on zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

• reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandiadensa, w rzekach: Radew i Grabowa, jest to gatunek charakterystyczny dla rzek włosienicznikowych, obecnie nie spotykany w Polsce od wielu lat.

• zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunków: minoga rzecznego Lampetrafluviatilis, głowacza białopłetwego Cottusgobio, kozy Cobitistaeniai łososia atlantyckiego Salmosalar.

• optymalizowanie turystyki kajakowej, zrównoważona turystyka wodna – próba ukierunkowania ruchu turystycznego na rzece Drawie i obniżenie presji na Drawieński Park Narodowy poprzez zwiększenie potencjału turystycznego środkowej Drawy.

• zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zagadnień usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

• nasze działania będą obejmować budowę piaszczysto- żwirowego dna dla włosieniczników i reintrodukcji rdestniczki gęstej 

• zabezpieczenie siedliska 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników) przed erozją 

• przywóz materiału rozmnożeniowego rdestniczki gęstej ze stanowisk w Niemczech i wprowadzenie na wybrane stanowiska rzek: Korytnicy, Grabowej i Radwi

• przedmiotem naszych działań będzie również renaturyzacja (przywracanie naturalnych elementów morfologicznych koryta rzek) w oparciu o zebrane i wykonane inwentaryzacje przyrodnicze flory, fauny i siedlisk rzek oraz plany i projekty • przebudowa budowli hydrotechnicznych w rzekach zlewni Drawy 

• budowa bystrzy i kaskad przy budowlach hydrotechnicznych 

• będziemy realizować także budowę siedlisk tarłowych dla minoga rzecznego, głowacza białopłetwego, kozy i łososia atlantyckiego

• działania antykłusownicze 

• budowę miejsc biwakowych nad rzeką Drawą i rzeką Korytnicą poza Drawieńskim Parkiem Narodowym 

• organizację kampanii informacyjno–edukacyjnej, konferencji, warsztatów.”

(źródło: materiały informacyjne projektu na stronie http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl)

 

Projekt godny promowania i niezwykle ważny dla tej pięknej i niedocenianej rzeki. Jednak w kwestii udrożnienia korytarza rzeki dla ryb łososiowatych poważnym problemem są również inne przeszkody niż niedrożne przepławki, progi i inne budowle hydrotechniczne, a mianowicie kłusownicy. Co da drożne koryto, jeśli ryby łososiowate wędrujące na tarło w górę rzeki zostaną wykłusowane już w przyujściowym odcinku: na wysokości Krzyża, Bielic, Drawin, Przeborowa czy Starego Osieczna? Niestety te przeszkody w postaci kłusowników są zdecydowanie trudniejsze do wyeliminowania. Problemem przyujściowego odcinka tej rzeki jest też jej nieszczęsne położenie na granicy obszarów działalności dwóch użytkowników rybackich (Okręg Gorzowski PZW i Okręg Nadnotecki PZW) co sprawia, że straże rybackie zaglądają tutaj niezwykle rzadko, a być może w ogóle.

Optymizmem napawa to, że w projekt bezpośrednio zaangażowany jest Artur Furdyna, człowiek z naszego środowiska, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, który już nie raz udowodnił że potrafi skutecznie działać m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Rzeki Iny i Głowienicy.

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzicie o pomyśle, aby Okręg Nadnotecki PZW wystartował w przetargu na dzierżawę obwodów rybackich rzek Parsęty i Wieprzy?
Zdecydowanie popieram.
Popieram.
Nie mam zdania.
Raczej nie.
Zdecydowanie nie.
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin